வியாழன், 4 ஜூன், 2015

ஆபீஸ் பொறுப்பு

ஆபீஸ் பொறுப்பு
--------------------------
எம்.டி வரலேன்னா
மேனேஜர் லீவு

மேனேஜர் வரலேன்னா
ஆபீசர்  லீவு

ஆபீசர்  வரலேன்னா
கிளார்க் லீவு

கிளார்க் வரலேன்னா
டைபிஸ்ட் லீவு

பியூன் வரலேன்னா
ஆபீசே லீவு
-------------------------நாகேந்திர பாரதி
http://www.businesspoemsbynagendra.com 

1 கருத்து: