சனி, 6 ஜூன், 2015

தகுதி மாற்றம்

தகுதி மாற்றம்
-----------------------
அவர் என்று புலவரையும்
அவன் என்று அரசனையும்

அழைத்த  காலம்
அது சங்க காலம்

அவர் என்று ஆள்பவரையும்
அவன் என்று கவிஞனையும்

அழைக்கும் காலம்
இது   எங்க காலம்

விகுதியை மாற்றிய
தகுதி மாற்றம்
--------------------------நாகேந்திர பாரதி
http://www.businesspoemsbynagendra.com

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக