சனி, 20 ஜூன், 2015

ஆலய தரிசனம்

ஆலய தரிசனம்
--------------------------
தீபத்தின் ஒளியில்
கண்ணிற்கு அமைதி

நாமத்தின் மொழியில்
காதிற்கு அமைதி

தீர்த்தத்தின் சுவையில்
நாவிற்கு அமைதி

நெய்மணப் புகையில்
நாசிக்கு அமைதி

நெடுஞ்சாண் கிடையில்
மேனிக்கு அமைதி

ஆலய தரிசனம்
ஐம்பொறி அமைதி
--------------------------நாகேந்திர பாரதி
http://www.businesspoemsbynagendra.com

1 கருத்து: