புதன், 24 ஜூன், 2015

பொய் முகங்கள்

பொய் முகங்கள்
-------------------------
புதிய முகங்களில்
பழைய முகங்கள்

கடவுளின் குறும்பா
கண்களின் குழப்பமா

புதைந்து கிடக்கும்
பழைய நினைவுகள்

வெளியே வந்து
வேடிக்கை பார்த்து

பூசிக் கொண்ட
பொய் முகங்களா
------------------------நாகேந்திர பாரதி
http://www.businesspoemsbynagendra.com

1 கருத்து: