செவ்வாய், 23 ஜூன், 2015

கண் நிறை காதல்

கண் நிறை காதல்
----------------------------
ஓரத் தெருவிருந்து
உற்றுப் பார்த்ததுவும்

காலின் தடமறிந்து
கடந்து சென்றதுவும்

ஊறும்  கூட்டத்தில்
ஒளிந்து திரிந்ததுவும்

காதல் புரிந்தவரின்
கருத்தில் மறைந்திருக்கும்

காலம் கடந்த பின்னும்
கண்ணில் நிறைந்திருக்கும்
-----------------------------நாகேந்திர பாரதி
http://www.businesspoemsbynagendra.com

2 கருத்துகள்: