திங்கள், 22 ஜூன், 2015

ரெயில் பயணங்கள்

ரெயில் பயணங்கள்
-------------------------------
பார்த்தும் பாராத
ரெயில் பயணங்கள்

பேசியும் பேசாத
ரெயில் பயணங்கள்

தொட்டும் தொடாத
ரெயில் பயணங்கள்

முடிந்தும் முடியாத
ரெயில் பயணங்கள்

காதலன் காதலி
ரெயில் பயணங்கள்
------------------------------நாகேந்திர பாரதி
http://www.businesspoemsbynagendra.com 

2 கருத்துகள்: