செவ்வாய், 2 ஜூன், 2015

காடும் கழனியும்

காடும் கழனியும்
-------------------------
கண்மாய்க் கரை தாண்டி
கருவக் காடு

வெட்டவும் முடியாம
விளைச்சலும்   இல்லாம

வித்துப் போட்டவருக்கு
அலைச்சல் மிச்சம்

வாங்கிப் போட்டவருக்கு
விறகு மிச்சம்

புஞ்சை நஞ்சை ஆச்சு  
காடு கழனியாச்சு
--------------------------நாகேந்திர பாரதி
http://www.businesspoemsbynagendra.com 

1 கருத்து: