வியாழன், 18 ஜூன், 2015

வாழ்க்கை வடிவங்கள்

வாழ்க்கை வடிவங்கள்
------------------------------------
சுற்றி ஓடுகின்ற
வட்ட வாழ்க்கை

முட்டி மோதுகின்ற
முக்கோண வாழ்க்கை

சிறிதும் பெரிதுமாய்
செவ்வக வாழ்க்கை

சமமாய்ச் செல்லும்
சதுர வாழ்க்கை

வடிவங்கள் மாறும்
வாழ்க்கையும் மாறும்
-----------------------------நாகேந்திர பாரதி
http://www.businesspoemsbynagendra.com

1 கருத்து: