செவ்வாய், 2 ஜூன், 2015

அவளும் அவனும்

அவளும் அவனும்
-------------------------------
'வர வேண்டாம் என்றேனே '
வாய் பேசியது

'வந்ததற்கு நன்றி '
கண்ணீர் பேசியது

மொட்டைத் தலையோடு
வற்றிய உடம்போடு

திரும்பிப் போனால்
திரும்பப் பார்க்க முடியாது

அமர்ந்திருந்தான் அவன்
அது போதும் அவளுக்கு
--------------------------------நாகேந்திர பாரதி
http://www.businesspoemsbynagendra.com  

1 கருத்து: