சனி, 9 மே, 2015

சினிமா வெற்றி

சினிமா வெற்றி
------------------------
கோடிகளில் செலவு செய்து
நாடுகளில் பயணம் செய்து

எடுத்த படங்கள் எல்லாம்
ஏழெட்டு நாள் ஓட்டம்

சிக்கனமாய் செலவு செய்து
சிறப்பான கதையை வைத்து

உழைத்த படங்கள் எல்லாம்
நூறு நாள் ஆட்டம்

கண்ணாம்பாள் காலம் முதல்
கார்த்திகேயன் காலம் வரை

மாறுகின்ற ரசனைக்கு
மாறினால்தான் வெற்றி
-----------------------------------நாகேந்திர பாரதி
 My Book: http://www.businesspoemsbynagendra.com 

2 கருத்துகள்: