வியாழன், 7 மே, 2015

தேர்வுத் தோல்வி

தேர்வுத் தோல்வி
----------------------------
தேர்வுத் தோல்வி
திறமைத் தோல்வி அல்ல

மதிப்பெண் குறைவு
மரியாதைக் குறைவு அல்ல

இடறி விழுவது
எழுந்து நடப்பதற்கு

கல்லை முள்ளைக்
கவனித்து நடப்பதற்கு

விருப்பப் பாதையில்
வேகம் பிடிப்பதற்கு
----------------------------------நாகேந்திர பாரதி
My Book: http://www.businesspoemsbynagendra.com

1 கருத்து: