வியாழன், 7 மே, 2015

அடிதடி வாழ்க்கை

அடிதடி வாழ்க்கை
-----------------------------
தாத்தாவை பேத்தி அடிக்க
பேத்தி தாத்தாவை அடிக்க

பாட்டியை பேரன் அடிக்க
பேரன் பாட்டியை அடிக்க

ஓடிப் பிடிக்க
ஒளிந்து பிடிக்க

அதட்டிப் பிடிக்க
அடித்துப் பிடிக்க

அடிதடி வாழ்க்கை
அது ஒரு இனிமை
-----------------------நாகேந்திர பாரதி
My Book: http://www.businesspoemsbynagendra.com 

1 கருத்து: