ஞாயிறு, 17 மே, 2015

இலக்கியப் பிழை

இலக்கியப் பிழை
----------------------------
அவ்வை சொன்னது
அய்யன் சொன்னது

கம்பன் சொன்னது
இளங்கோ சொன்னது

கருத்தைப் பிடித்து
சொல்லை மாற்றிய

கவிதைப் புத்தகம்
ஆயிரம் விக்குது

சங்க இலக்கியம்
காத்து வாங்குது
--------------------------நாகேந்திர பாரதி
 http://www.businesspoemsbynagendra.com

2 கருத்துகள்: