சனி, 9 மே, 2015

ஆகாயக் கழுகு

ஆகாயக் கழுகு
----------------------------
அசைந்தபடி நிற்கிறது
ஆகாயக் கழுகு

உயரத்தில் இருந்தபடி
உற்றுப் பார்க்கிறது

அடியில் பறக்கின்ற
பறவைக் கூட்டத்தை

கீழே கிடக்கின்ற
இயற்கைக் கூட்டத்தை

இரையைத் தேடுதற்கு
இறங்கத்தான் வேண்டும்
---------------------------------நாகேந்திர பாரதி
My Book: http://www.businesspoemsbynagendra.com

2 கருத்துகள்: