வியாழன், 28 மே, 2015

ஆர்வம் தரும் அமைதி

ஆர்வம் தரும் அமைதி
-----------------------------------
கடவுள் மேல் ஆர்வம்
கலைகள் மேல் ஆர்வம்

பேச்சின் மேல் ஆர்வம்
எழுத்தின் மேல் ஆர்வம்

உறவின்  மேல் ஆர்வம்
நட்பின்  மேல் ஆர்வம்

வழங்கும் ஆர்வம்
வளமும் நலமும்

கடைசிக் காலத்திலும்
கவலைகள் இல்லை
----------------------------நாகேந்திர பாரதி
http://www.businesspoemsbynagendra.com

2 கருத்துகள்: