வியாழன், 28 மே, 2015

காட்டு வழி

காட்டு வழி
--------------------
மரத்தின் வேர்கள்
புடைத்துக் கிடக்கும்

வெளிச்சப் பூக்கள்
சிதறிக் கிடக்கும்

புதரின் மறைவில்
உறுமல் அசையும்

அருவிச் சப்தம்
இசையைப் பொழியும்

காட்டு வழியில்
கடந்த காலம்
-----------------------------நாகேந்திர பாரதி
http://www.businesspoemsbynagendra.com 

1 கருத்து: