ஞாயிறு, 31 மே, 2015

சனிக்கிழமைச் சடங்குகள்

சனிக்கிழமைச்   சடங்குகள்
---------------------------------------------
நல்லெண்ணெய் சீயக்காய்
வெந்நீர்க் குளியல்

வெந்தயக் களி நடுவே
வெல்லமும் எண்ணையும்

சாயந்திரம் வந்தா
சனீஸ்வரன் கோயில்

எள்ளு விளக்கோடு
ஒன்பது சுற்று

சனிக் கிழமைச்
சடங்குகள் முடியும்
---------------------------------நாகேந்திர பாரதி
http://www.businesspoemsbynagendra.com 

1 கருத்து: