ஞாயிறு, 3 மே, 2015

ஏக்கக் குரல்கள்

ஏக்கக் குரல்கள்
------------------------
குக்கூ என்று குரல் கொடுத்தால்
திரும்பக் கூவும் குயில்

கா .. கா  என்று குரல் கொடுத்தால்
திரும்பக் கரையும் காகம்

மா .. மா என்று குரல் கொடுத்தால்
திரும்ப  முக்கும்  மாடு

மே .. மே என்று குரல் கொடுத்தால்
திரும்பக் கத்தும் ஆடு

கொடுத்து வாங்கும் குரலில்
கூட்டம் தேடும் ஏக்கம்
----------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
My Book:  http://www.businesspoemsbynagendra.com 

2 கருத்துகள்: