வெள்ளி, 29 மே, 2015

உற்சாக ஊற்று

உற்சாக ஊற்று
-------------------------
பொங்கி வரும் அலைகளின்
பூரிப்பைப் பார்

காற்றசைக்கும் கிளைகளின்
களியாட்டம் பார்

பறந்து செல்லும் பறவைகளின்
வேகத்தைப் பார்

மிதந்து செல்லும் மேகங்களின்
நிதானத்தைப் பார்

உள்ளத்தில் உற்சாகம்
ஊறுவதைப் பார்
----------------------------நாகேந்திர பாரதி
http://www.businesspoemsbynagendra.com

1 கருத்து: