புதன், 27 மே, 2015

அறுசுவை உணவு

அறுசுவை உணவு
----------------------------
இட்லி இப்போ
பர்கர் ஆச்சு

தோசை மாறி
பிஸ்ஸா ஆச்சு

சட்டினி இப்போ
சாஸாய் ஆச்சு

துவையல் மாறி
மஸ்டர்ட் ஆச்சு

அறுசுவை உணவிலும்
அயல்நாட்டு முதலீடு
------------------------------நாகேந்திர பாரதி
http://www.businesspoemsbynagendra.com

2 கருத்துகள்: