வியாழன், 21 மே, 2015

குழந்தையின் அழுகை

குழந்தையின் அழுகை
--------------------------------------
ரெம்ப நேரம் வெள்ளாடினா
திட்டக் கூடாது

ரெம்ப நேரம் குளிச்சா
முறைக்கக் கூடாது

ரெம்ப நேரம் டிவி பாத்தா
அமத்தக்   கூடாது

ரெம்ப நேரம் படிக்கச் சொல்லி
படுத்தக் கூடாது

ரெம்ப நேரம் பெரியவங்க
பொறுமையா இருந்தா

ரெம்ப நேரம் அழாம
இருப்பேன் சமத்து
------------------------------நாகேந்திர பாரதி
http://www.businesspoemsbynagendra.com

2 கருத்துகள்: