வியாழன், 14 மே, 2015

நிமிடத்தில் வாழ்க்கை

நிமிடத்தில் வாழ்க்கை
----------------------------------
முதல் நிமிடத்தில்
காலை வணக்கம்

அடுத்த நிமிடமே
மாலை வணக்கம்

இமைக்கும் பொழுதில்
இரவாகும் பகல்

வருடம் என்பது
வருவது போவது

நிமிடத்தில் இருக்கிறது
நிம்மதி வாழ்க்கை
-------------------------நாகேந்திர பாரதி
 http://www.businesspoemsbynagendra.com

1 கருத்து: