செவ்வாய், 12 மே, 2015

செவிலியர் தினம்

செவிலியர் தினம்
------------------------------
புண்ணை ஆற்றும்
புன்னகை முகங்கள்

காய்ச்சல் போக்கும்
கருணை மனங்கள்

வெள்ளை உடையில்
வெளிச்சப் பூக்கள்

துன்பம் தீர்க்கும்
தூய்மைத் தாய்மை

செவிலியர் தினம்
சேவையர் தினம்
------------------------நாகேந்திர பாரதி
My Book: http://www.businesspoemsbynagendra.com

1 கருத்து: