வெள்ளி, 1 மே, 2015

உழைப்பாளர் தினம்

உழைப்பாளர் தினம்
--------------------------------
முக்குக் கடையில்
வடையும் டீயும்

மூணு மணிவரை
தாங்கும் பசி

குளத்து வேலையில்
குளிச்ச வேர்வையோடு

சாயந்திரம் வரை
சாயா போதும்

குளிச்சு முடிச்சு
கும்பிட்டு வந்தா

கூட்டும் குழம்புமாய்
குமிச்ச சோறு

சாப்பிட்டுப் படுத்தா
சவமாய்த் தூக்கம்
---------------------------நாகேந்திர பாரதி
My book: http://www.businesspoemsbynagendra.com 

1 கருத்து: