சனி, 18 ஏப்ரல், 2015

காபி நேரம்

காபி   நேரம்
------------------
காதல் வரும்
நேரத்தை விட

கல்யாணம் வரும்
நேரத்தை விட

கடமை வரும்
நேரத்தை விட

காசு வரும்
நேரத்தை விட

காபி  வரும்
நேரம் சுகம்
---------------------நாகேந்திர பாரதி
My Book: http://www.businesspoemsbynagendra.com 

2 கருத்துகள்: