செவ்வாய், 28 ஏப்ரல், 2015

ஆறாம் அறிவு

ஆறாம் அறிவு
-----------------------
பார்த்தும் கேட்டும்
பழகியும் வளர்ந்த

பாதிப்பின் விளைவில்
சரியென்ன தவறென்ன

அடுத்தவர் பார்வையில்
தவறெனத் தெரிவது

அவரவர் பார்வையில்
சரியெனத் தோன்றலாம்

ஆறாம் அறிவும்
அவரவர் பதிவு
------------------------------நாகேந்திர பாரதி
My Book : http://www.businesspoemsbynagendra.com

1 கருத்து: