புதன், 22 ஏப்ரல், 2015

பொருளாதார முன்னேற்றம்

பொருளாதார முன்னேற்றம்
--------------------------------------------
இட்லிக்கு சட்னிக்கு
கடலை தேங்காய்ச் சில்லு

காப்பிக்குத் தேவையான
கருப்பட்டி காப்பித் தூளு

ஒத்தை ரூபாயிலே
ஓரணா மிச்சம்

அம்பது வருஷத்துக்கு
அப்புறம் வாங்கிறப்போ

அம்பது ரூபாய்க்கு
அஞ்சு  ரூபா அதிகமாச்சு
-------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
My Book: http://www.businesspoemsbynagendra.com

1 கருத்து: