வியாழன், 2 ஏப்ரல், 2015

இயற்கைக் கோடுகள்

இயற்கைக் கோடுகள் 
------------------------------------
படுத்த கோடு 
கடலாம்  

நிமிர்ந்த கோடு 
மரமாம் 

வட்டக் கோடு 
நிலவாம்

புள்ளிகள் எல்லாம் 
நட்சத்திரங்களாம்

குழந்தையின் கையில் 
இயற்கை 
----------------------------நாகேந்திர பாரதி 

2 கருத்துகள்: