ஞாயிறு, 19 ஏப்ரல், 2015

புறாக் காலம்

புறாக் காலம்
--------------------------
எல்லாப் புறாக்களுமே
ஒரே மாதிரி இருக்கின்றன

பள்ளிப் பருவத்தில்
பார்த்த புறாவும்

இந்தப் புறாவும்
ஒன்று தானோ

அடையாளம் தெரியாததில்
ஒரு வசதி இருக்கிறது

அந்தக் காலத்துக்கே
அழைத்துப் போகிறது
---------------------------நாகேந்திர பாரதி
My Book: http://www.businesspoemsbynagendra.com

2 கருத்துகள்: