சனி, 18 ஏப்ரல், 2015

மெய்யும் பொய்யே

மெய்யும் பொய்யே
------------------------------
சேர்ந்து திரிந்தும்
சேர்ந்து சிரித்தும்

சேகரித்த நினைவுகள்
சிதறி விழுகின்றன

இருந்தவரின் சிறப்பு
இறந்தபின் எழுகிறது

மெய்யும் பொய்யென்று
மறுபடியும் புரிகிறது

திருக்குறளைப் படித்து
தேற்றிக் கொள்ள வேண்டியது தான்
-------------------------------நாகேந்திர பாரதி
My Book: http://www.businesspoemsbynagendra.com

2 கருத்துகள்: