சனி, 11 ஏப்ரல், 2015

காற்று வரும் நேரம்

காற்று வரும் நேரம் 
-------------------------------
எங்கிருந்து வருகிறது 
இந்தக் காற்று 

இசையாய் இதமாய் 
இன்பம் தருகிறது 

மெல்லிய இறகாய் 
மெதுவாய்த் தடவுகிறது 

உடலில் நுழைந்து 
உயிரைத் தொடுகிறது 

உணர்வை இளக்கி 
உறக்கம் தருகிறது 
-----------------------------------நாகேந்திர பாரதி 

1 கருத்து: