புதன், 1 ஏப்ரல், 2015

மழைக் காலம்

மழைக் காலம் 
-------------------------
மழைக் காலம் என்றொரு 
காலம் இருந்தது 

ஓரத்தில் ஒதுங்கிக் கொண்டும் 
ஓட்டமாய் ஓடிக் கொண்டும் 

சகதி அடித்துக் கொண்டும் 
குடையை விரித்துக் கொண்டும் 

தலையைத் துவட்டிக் கொண்டும் 
தடுமன் பிடித்துக் கொண்டும் 

மழைக் காலம் என்றொரு 
காலம் இருந்தது 
------------------------------------நாகேந்திர பாரதி 

2 கருத்துகள்: