ஞாயிறு, 29 மார்ச், 2015

ஒற்றைச் சொல் கவிதை

ஒற்றைச் சொல் கவிதை 
---------------------------------------
பத்து வரியெல்லாம் 
படிக்க மாட்டாங்கன்னு 

ரெண்டே வரியிலே 
சொன்னார் அய்யன் 

ரெண்டு வரி கூட 
படிக்க மாட்டாங்கன்னு 

ஒத்தை வரியிலே 
சொன்னார் அவ்வை 

ஒத்தை வரியும் 
படிக்க மாட்டாங்கன்னா 

ஒற்றைச் சொல்லிலே 
சொல்லணும் கவிதை 
---------------------------நாகேந்திர பாரதி 

1 கருத்து: