செவ்வாய், 31 மார்ச், 2015

ஊறுகாய் உலகம்

ஊறுகாய் உலகம் 
------------------------------
ஒரு தட்டு  சோறுக்கு 
ஒரு துண்டு ஊறுகாய் 

இளவட்ட வயசிலே 
மாங்காய் ஊறுகாய் 

நடுத்தர வயசிலே 
எலுமிச்சை ஊறுகாய் 

வயசான பின்னாலே  
நார்த்தங்காய் ஊறுகாய் 

ஊறின வாயோடு 
ஊறுகாய் உலகம் 
-------------------------------நாகேந்திர பாரதி 

2 கருத்துகள்: