ஞாயிறு, 15 மார்ச், 2015

தெப்பக் குள நீச்சல்

தெப்பக் குள நீச்சல் 
----------------------------------
படியைப் பிடிச்சு 
அடிச்சுப் பழகணும் 

வழுக்கி விட்டால் 
வாயில் தண்ணி

கையும் காலும் 
கணக்கா உதறணும் 

தண்ணியில் மிதக்கும் 
தத்துவம் புரிந்தபின் 

பல்டியும் அடிக்கலாம் 
படுத்தும் நீந்தலாம் 
-------------------------------------நாகேந்திர பாரதி 

1 கருத்து: