செவ்வாய், 24 மார்ச், 2015

ஏட்டுச் சுரைக்காய்

ஏட்டுச் சுரைக்காய்
-----------------------------------------------
பிரிசத்தின் நிறப்பிரிகை உதவவில்லை 
பித்தகோரஸ் விதியும் உதவில்லை 

ஊசியிலைக் காடுகள் உதவவில்லை 
அசோகரின் பொற்காலம் உதவவில்லை 

தவளையின் உணவுப்பாதை உதவவில்லை 
செம்பருத்தி இதழ்களும் உதவவில்லை 

ஆங்கில இலக்கணம் உதவவில்லை 
தமிழின் இலக்கியம் உதவவில்லை 

ஓவியம் வரைந்தது 
உதவுது வாழ்க்கைக்கு 
-------------------------------நாகேந்திர பாரதி 

1 கருத்து: