வியாழன், 19 மார்ச், 2015

ஓடிப் போன சிட்டுக் குருவி

ஓடிப் போன சிட்டுக் குருவி 
-----------------------------------------------
கோரைப் பாயில் 
காயும்  நெல்லை 

கொத்தித் தின்னும் 
உரிமை உண்டு 

ஈர முற்றத்தில் 
இறையும் நீரை 

எத்திக் குடிக்கும் 
உரிமை உண்டு 

கடமை மறந்து 
காற்றைக் கெடுத்ததால் 

உரிமை துறந்து 
ஓடிப் போனது 
-----------------------------நாகேந்திர பாரதி 

2 கருத்துகள்: