ஞாயிறு, 22 பிப்ரவரி, 2015

பெருசுகள் உலகம்

பெருசுகள் உலகம் 
-------------------------------
கூடப் பேசுதற்கு 
நேரமிலாக் காலத்தில் 

குறும்பாய்ப் பேசுகின்ற 
குழந்தைகள் இன்பம் 

கூட உட்கார 
யாருமிலாக் காலத்தில் 

குதித்து விளையாடும் 
குழந்தைகள் இன்பம் 

பேரன் பேத்திகளே 
பெருசுகள் உலகம் 
----------------------நாகேந்திர பாரதி 
http://www.businesspoemsbynagendra.com

2 கருத்துகள்: