சனி, 21 பிப்ரவரி, 2015

சில்லுக் கருப்பட்டி

சில்லுக்  கருப்பட்டி 
--------------------------------
அதிகாலைக் குளிரில் 
நடுங்கும் பனைமரத்தின் 

பானைப்  பதினியை 
பதமாய் இறக்கி வந்து 

கண்மாய்க் கொட்டகையில் 
காய்ச்சிக் கருப்பட்டியாக்க 

சிதறும் சில்லுகளை 
சேகரித்து எடுத்து  வந்து 

கம்பங் கூழுக்குக்  
கடித்தால் தனி ருசி தான் 
------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
http://www.businesspoemsbynagendra.com

2 கருத்துகள்: