புதன், 18 பிப்ரவரி, 2015

மொட்டை மாடிகள்

மொட்டை மாடிகள் 
--------------------------------------
கோடைக் காலத்தில் 
வடாம் காயவும் 

குளிர் காலத்தில் 
காதலர் காயவும் 

பார்த்துக் கிடந்த  
மொட்டை மாடிகள் 

டிஷ் ஆன்டெனாக்கள் 
நிரம்பி வழிய

இடைவெளிக் குள்ளே  
இருண்டு கிடக்கும்  
--------------------------------நாகேந்திர பாரதி
http://www.businesspoemsbynagendra.com

2 கருத்துகள்: