செவ்வாய், 20 ஜனவரி, 2015

அடங்கிய ஆட்டம்

அடங்கிய ஆட்டம் 
-----------------------------
கில்லி ஆடியதும் 
கிட்டி ஆடியதும் 

பம்பரம் ஆடியதும் 
பட்டம் ஆடியதும் 

ஓடி ஆடியதும் 
ஒளிந்து ஆடியதும் 

கண்களில் ஆடி
கண்ணீர்  ஆடும் 

அன்பன் போகிறான் 
ஆடாத உடம்போடு 
-------------------------நாகேந்திர பாரதி 
http://www.businesspoemsbynagendra.com

2 கருத்துகள்: