திங்கள், 19 ஜனவரி, 2015

புத்தகக் கண்காட்சி

புத்தகக் கண்காட்சி 
----------------------------------
அகர முதல எழுத்தெல்லாம் 
ஆரம்பத்தில் படித்தோம் 

நகர வாழ்க்கை வந்தபின்னே 
நல்ல தமிழ் மறந்தோம் 

அயல் மொழிகள் கற்றுவிட்டு 
ஆணவத்தில் திரிந்தோம் 

அருந்தமிழர் புத்தகங்கள் 
கண்காட்சி நடக்க 

அங்குமிங்கும் நடந்தபடி 
அட்டைப் படம்  பார்த்தோம் 
---------------------------நாகேந்திர பாரதி 

2 கருத்துகள்: