வெள்ளி, 26 டிசம்பர், 2014

பேசும் காதல்

பேசும் காதல் 
-----------------------
கண்ணைப் பார்த்துப் 
பேசும் காதல் 

கையைத் தொட்டுப் 
பேசும் காதல் 

கன்னம் பட்டுப் 
பேசும் காதல் 

எண்ணம் விட்டுப் 
பேசும் காதல் 

பேச்சு உலகம் 
காதல் உலகம் 
---------------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: