செவ்வாய், 23 டிசம்பர், 2014

பொம்மைகள் உலகம்

பொம்மைகள் உலகம் 
-------------------------------------
படிக்க வைக்கின்ற 
அம்மா ஒரு பொம்மை 

வெளியே கூட்டிச் செல்லும் 
அப்பா ஒரு பொம்மை 

சாப்பாடு ஊட்டுகின்ற 
பாட்டி ஒரு பொம்மை 

விளையாட்டுக் காண்பிக்கும் 
தாத்தா ஒரு பொம்மை 

குழந்தையின் உலகத்தில் 
எல்லோரும் பொம்மைகள் 
-------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
 

1 கருத்து: