சனி, 8 நவம்பர், 2014

மனக் குளம்

மனக் குளம் 
-----------------------
தெளிவான தண்ணீரில் 
தெறித்து  ஓடும் சில்லு 

அலையாடும் தண்ணீரில் 
ஆழத்தில் சில்லு 

தெளிவான மனத்திலே
தெறித்து ஓடும் துன்பம் 

அலையாடும் மனத்திலே
ஆழத்தில் துன்பம் 

மனக் குளத்திலே 
சில்லு விளையாட்டு  
-------------------------------நாகேந்திர பாரதி 

2 கருத்துகள்: