வெள்ளி, 7 நவம்பர், 2014

வீரப் பெண் தலைமுறை

வீரப் பெண் தலைமுறை
-----------------------------------------
சொல்லாத கனவுகளோடு 
இந்நாட்டுப் பெண்கள் 

சொல்லிவிட்ட நனவுகளோடு 
மேல்நாட்டுப் பெண்கள் 

கனவுகளை நனவுகளை 
கண்களுக்குள் புதைத்துவிட்டு 

காணாமல் போனது  
பழைய தலைமுறை 

வெளிப்படுத்தி வாழ்வது  
வீரப் பெண் தலைமுறை 
-------------------------------நாகேந்திர பாரதி 

1 கருத்து: