வியாழன், 20 நவம்பர், 2014

மண்ணும் விண்ணும்

மண்ணும் விண்ணும் 
--------------------------------------
மண்ணைத் தாய் என்போம் 
விண்ணைத் தந்தை என்போம் 

மண்ணுக்கும் விண்ணுக்கும் 
மகவை மனிதர் என்போம் 

விண்ணில் இருந்து வந்து 
மண்ணில் வாழ்ந்து விட்டு 

விண்ணுக்குத் திரும்புகின்ற 
தண்ணீர் வாழ்க்கையிலே 

உயிர்கள் செழிக்க வைப்போம் 
ஓடிக் கடல் அடைவோம் 
---------------------------நாகேந்திர பாரதி 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக