செவ்வாய், 4 நவம்பர், 2014

குடும்பப் பாசம்

குடும்பப் பாசம் 
--------------------------
பக்கத்தில் இருக்கச் சொல்லும் 
பாப்பாவின் குரலுக்கு 

பாதுகாப்பும் பரிவும் 
பரிசாகக் கொடுத்திருந்தால் 

பக்கத்தில் இருக்கச் சொல்லும் 
வயதான காலத்தில் 

பாதுகாப்பும் கிடைத்து விடும் 
பரிவும் கிடைத்து விடும் 

கொடுத்து வாங்குவதே 
குடும்பப் பாசம் 
--------------------------நாகேந்திர பாரதி 
 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக