திங்கள், 17 நவம்பர், 2014

இருளும் ஒளியும்

இருளும் ஒளியும் 
-------------------------------
வெளியிருட்டுப் போக்குதற்கு 
வெண்மையொளி  பாய்ச்சி விட்டால் 

காற்று வெளியில் இருட்டு 
கரைந்து போய் விடும் 

உள்ளிருட்டுப் போக்குதற்கு 
உண்மையொளி பாய்ச்சுகையில் 

ஒவ்வொருவர் வாழ்க்கையிலே 
ஒட்டியுள்ள அழுக்கெல்லாம் 

கனத்த இருட்டாகி 
கஷ்டப் படுத்தி விடும் 

தொடர்ந்து பாய்ச்சி வந்தால் 
துன்பிருட்டுக்  கரைந்து விடும் 
இன்ப ஒளி நிறைந்து விடும் 
--------------------------------நாகேந்திர பாரதி 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக