சனி, 15 நவம்பர், 2014

முயற்சி திருவினை

முயற்சி திருவினை 
---------------------------------
சொல்லுக்குள் சுவையிருந்தால் 
சுவருக்கும் காது வரும் 

பழக்கத்தில் பணிவிருந்தால் 
பக்கத்தில் உலகம் வரும் 

உள்ளத்தில் உரமிருந்தால் 
உடலுக்கும் உறுதி வரும் 

எண்ணத்தில் தெளிவிருந்தால் 
இயக்கத்தில் வலிவு வரும் 

விட்டுவிடா  முயற்சிக்கு 
வெற்றியென்றும் தேடி வரும் 
-------------------------------நாகேந்திர பாரதி
 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக